Légszennyezettségi mérőállomást telepítenek Kaposváron, az évtizedek óta elkötelezett környezettudatos berendezkedésű városban. A korábban megvalósult környezetvédelmi akciók mellett jelenleg a LIFE IP HUNGAIRY nyolc éven át tartó projektben vesz részt a város, mely az egyik legjelentősebb környezetvédelmi probléma megoldását, a levegőminőség javítását célozza 8 régióban, lefedve 10 magyar települést, köztük Kaposvárt is. Az 1,6 milliárd eurós program 2026-ig tart és elsődleges célja a levegő szennyezettségének csökkentése nyilatkozta - Kovács Katalin, a városháza környezetfejlesztési igazgatója. A projekt további célkitűzéseit többek között emissziós adatbázisok fejlesztésével, átfogó, helyi környezettudatos szemléletformáló, tájékoztató tevékenységgel és egy országos szakértői, tanácsadói hálózat felállításával valósítja meg.

null

Napjainkban a légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségkárosító kockázati tényező. Hazánkban az uniós csatlakozás után az új, szigorú, környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően nagy előre lépésként könyvelhető el az ipari emisszió és az elektromossághoz, valamint a hőtermeléshez köthető szennyezés nagyarányú csökkenése. Ezzel egyidőben a lakossági fűtés, a hulladék illegális égetése, valamint a közlekedés váltak az alapvető emissziós forrásokká.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (HOI) szakmai vezetésével és az Országos Meteorológiai Szolgálat közreműködésével elindult program az érintett városokban célként tűzte ki a közlekedésből, lakossági vegyes tüzelésből és az illegális hulladékégetésből származó szállópor és károsanyag kibocsátás csökkentését.

A Kaposvári Közlekedési Központ megépítése, a helyi közösségi közlekedést kiszolgáló alacsony kibocsátású CNG gázüzemű buszok forgalomba állítása, valamint az elektromos közbringa és roller rendszer kialakítása mind azt a célt szolgálja, hogy a városban élőknek legyen lehetősége választani a közlekedési alternatívák között célpontjaik eléréséhez, jó szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés álljon rendelkezésükre, javuljon a biztonság, az itt élők biztonságérzete és a környezet állapota, csökkenjen a levegőszennyezettség, a zajterhelés és az energiafelhasználás.

null

A város számít a kaposváriak aktív közreműködésére a hosszú távú levegőminőség-javítást célzó környezetvédelmi program megvalósításában. Együttműködésükkel és támogatásukkal a városlakók hozzájárulhatnak saját környezetük levegő tisztaságának javításhoz.

A magyarországi levegőminőség mérését és kiértékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi. A projekt részeként új légszennyezettségi mérőállomást telepítenek Kaposvárra. A legújabb levegőminőségi irányelv által megfogalmazott cél elérése érdekében a program során egy döntéstámogató, levegőminőség-modellező eszköz fejlesztését tervezik a partnerek. A döntéstámogató rendszerrel lehetővé válik különböző intézkedések hatásának becslése, illetve azoknak a kulcsfontosságú területeknek az azonosítsa, ahol hatékony intézkedéseket lehet tenni.

A projekt egyik kiemelt célja egy levegőtisztaság-védelmi tanácsadó ökomenedzser hálózat létrehozása. A hálózat szakértői az adott településen részt vesznek a levegőminőségi tervek felülvizsgálatában, segítik a helyi intézkedések koordinálását, a tájékoztatást, a szemléletformálást, aktívan közreműködnek a települési mobilitási tervek és munkahelyi közlekedési tervek kidolgozásában, valamint elősegítik a települések és a lakosság sikeres pályázatainak benyújtását a levegőminőség javítását célzó hazai és uniós forrásokra. A LIFE integrált projekt specifikus célkitűzése a projekt megvalósítása a projektpartnerek, ökomenedzserek, központi érdekeltek, releváns professzionális csoportok, hatóságok és a közösségek együttes bevonásával.

A szemléletformálás és tudatosság megvalósításának érdekében az ökomenedzser hálózat segítségével ismeretterjesztő anyagokat használnak fel az érintett települések. Rendszeresen összegyűjtik a levegő minőségének javításával kapcsolatos hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat: például a szabályozási rendszert az illegális égetés elkerülésére, az innovatív technológiákat a helyi vagy regionális levegőminőség javítása érdekében. Külön figyelmet fordít a projekt a PM emisszió csökkentésre alkalmas mezőgazdasági technikákra és a fa beszállítói lánc optimalizálására. Az említett területen összegyűjtött tudást is a gazdálkodók és a teljes lakosság rendelkezésére bocsátják.

Különböző szemléletformáló akciók indulnak a környezetbarát közlekedési módok népszerűsítése, a légszennyezés csökkentése érdekében a projekt részeként.

A program elsődleges népszerűsítést a Hermann Ottó Intézet által működtetett projekt honlap segíti, melyet a www.hungairy.hu címen illetve a facebook.com/lifeiphungairy facebook oldalán érhetik el.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg.

Címkék: tisztaság, levegő, reklám, kaposvár