A Somogy Megyei Közgyűlés a megye legmagasabb elismeréseként „Pro Comitatu Somogy” Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt adományozott:

Dr. Ujkéry Csabának, a Somogy Megyei Bíróság közelmúltban nyugdíjba vonult elnökének. Dr. Ujkéry Csaba 1943-ban született Szigetváron, felmenői jogászok, tanárok és katonák voltak. Érettségi után rövid kitérőt tett a színházi világba, majd folytatva a családi hagyományokat, egyetemi tanulmányait a Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetemen végezte. 1973-ban lett büntetőbíró, 1992-ben pedig a Somogy Megyei Bíróság elnöke lett, s címzetes táblabíró, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Tagja, majd szóvivője. Rendszeresen publikál novellákat, és számos, történelmi témájú regénye jelent meg az elmúlt negyed században, de írt már gyermekkönyvet is. Tárcanovellái igényes, rövid lélegzetű írások. Novellái a maguk kisrealizmusával jelenítik meg a hétköznapokat.
Szépirodalmi tevékenységének kedvelt műfaja a történelmi regény, amely az elmúlt évtizedekben eltűnni látszott a magyar irodalmi életből, pedig e nemes, sok felkészültséget igénylő műfaj korábban igencsak kedvelt volt.

Dr. Ujkéry Csaba nemzettudatunk megőrzése, keresztény értékrendünk erősítése szempontjából is meghatározó műveit neves történészek és írók lektorálták és írtak hozzá előszót. A regényekben felsejlő történelmi múlt a IV. századtól szinte napjainkig követhető; legutóbbi munkája a XX. századi lengyel történelmet és a II. János Pál pápává választott Karol Wojtyla polgári életét feldolgozó, Szárnyszegetten a fény felé című könyve.

Dr. Ujkéry Csaba több évtizedes, magas színvonalú bírói munkája jelentős része gazdag életművének, amelyben az irodalom szeretete és magas színvonalú művelése, az irodalmi és történelmi kutatás ugyancsak kiemelt helyet kap, de emellett az aktív közéleti szerepvállalása is figyelmet érdemel. Tagja a Magyar Írószövetségnek, s a Szent György Lovagrend emeritusa. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság társelnökeként – konferenciákon, író-olvasó-találkozókon és más kulturális rendezvényeken – jelentős részt vállal az irodalmi és művészeti értékek közvetítésében.

A Somogy Megyei Közgyűlés Somogy polgáraiért díjat adományozott:

Czibere Károlynak, a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatának igazgatójának, aki a hazai szociálpolitika meghatározó személyisége, kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakember. Fontos szerepet játszott a somogyi szociális ellátórendszer fejlesztésében. Az egyházi fenntartásban működő, és a Somogy megyei szociális ellátórendszert nagymértékben segítő, jubileumát ünneplő Kiss Ferenc Református Idősek Otthona sikeres működtetésének "motorja", a nemes hivatásgyakorlás érvényesülésének a garanciája. Az első Orbán kormány idején a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet főigazgatójaként több somogyi szakmai program, fejlesztés támogatója volt.

Csizmadia Nándornak, a tabi Takáts Gyula Integrált Közoktatási Központ főigazgatójának. A középiskola igazgatóhelyetteseként, az általános iskola igazgatójaként, majd főigazgatóként is tartósan kiemelkedő munkát végzett. Így volt ez az utóbbi években is, amikor megbízták a Koppány-völgye iskolarendszerének újjászervezésével. Mint aktív sportoló, majd sportszervező eredményeivel nemcsak Tab, hanem egész Somogy jó hírét növelte országszerte. Mintegy 20 évig irányította az NB II-ben versenyző tabi férfi röplabda csapat szakmai munkáját. Személyiségének jó oldalát, teherbíró képességét, felelősségteljes magatartását jelzi az is, hogy Tab lakosai négyszer is újraválasztották helyi önkormányzati képviselőnek. Nemcsak képviselőként, de a Humán, majd a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökeként is képviselte a kisváros érdekeit. 2006-2010 között a Somogy Megyei Közgyűlés Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottságának külsős tagjaként tevékenykedett.

Dabóczi József és Dabóczi Józsefné építészmérnök házaspárnak.
Dabóczi József gyermekkorában ismerkedett meg a népművészettel, a fafaragással, majd később nevelőapja révén betekintést szerzett az ötvösművészetbe is. A diploma megszerzését követően, 1968-tól dolgozott Somogy megyében. Előbb Kaposváron, majd Marcaliban, ahonnan főépítészként ment nyugdíjba. 1970-ben rendezték meg első rézdomborítás kiállítását, amelyet azóta számos követett. Építészként 23 település rendezési tervét készítette el. Több tucat középület és családi ház valósult meg tervei alapján; ő tervezte a kaposújlaki templomot, melynek belső, rézdomborítású díszítése is az ő munkája. Dabóczi Józsefné Magdics Ilona a műegyetemen ismerkedett meg párjával, akit követett Somogyba. A 60-as évek óta dolgoznak együtt. Nyugdíjba vonulását követően szabadfoglalkozású építészmérnökként végzett tevékenységét tartja életük egyik legszebb időszakának.

Dr. Eperjessy Ernőnek, aki a Zselic szülötte, Őrtilos első néptanítója, 2009 óta díszpolgára, számos kötet szerzője. 1948. és 1964. között tevékenykedett a településen. Nevéhez fűződik az iskola megalapítása. Summások, máshonnan kiutasított nincstelen horvát, vend és magyar családok gyermekeit és felnőtt lakosságát tanította. Tanítói munkáját egészítette ki néprajzi kutatásokkal, ami elkötelezetté tette a zselici és a délszláv kultúra iránt. Az ELTE Bölcsészettudományi karán magyar-történelem-néprajz szakon végzett. 1964-ben Budapestre került, ahol hivatalosan is szervezte, és maga is végezte a délszláv nemzetiségi csoportok néprajzi kutatását, 1968-1972 között a Délszláv Szövetségnél, 1972-1993 között pedig a Művelődésügyi Minisztérium főtanácsosaként.

Gyűjtőmunkája során a zselici-dél somogyi települések népszokásait, hagyományait, hiedelmeit, mondáit és meséit jegyezte papírra és hangszalagra horvát és magyar nyelven, emellett fotókon is megörökítette a régi kor emberét és környezetét.

Dr. Gál Józsefnek
, a marcali múzeum nyugalmazott, Bél Mátyás-díjas igazgatójának. A tanár úr, a hazai honismeret és a helytörténet kiemelkedő szaktekintélye, számos önálló kötet szerzője. Az 1960-as években induló megyei honismereti mozgalom egyik alapító tagja, aki nemcsak Marcali, hanem a városkörnyék, s a megye honismereti munkájának ma is vezető egyénisége. Nevéhez fűződik a városi múzeum 1972-es létrehozása, amelynek első megbízott igazgatója volt, ám tényleges kinevezésére csaknem két évtized múlva került sor. Elindította a Helytörténeti Füzetek című kiadványsorozatot, s tagja a Somogyi Honismeret Szerkesztőbizottságának. A város, valamint a környező települések történetének feltárását és publikálását tekintette és tekinti ma is fő feladatának. Pedagógusi és kutatói hitvallása, életútja szorosan egybefonódik.

Dr. Gárdonyi Máténak, Siófok-Kiliti plébánosának, akit 1995-ben szentelt pappá Balás Béla megyéspüspök. Azon túl, hogy szolgáló szeretettel pasztorálja híveit, tanít is. 2000 óta a veszprémi érseki Hittudományi Főiskola főiskolai tanára, s 2005-től tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán is, valamint jelentős, somogyi egyháztörténeti kutatásokat folytat. Cikkek, tanulmányok, kötetek sora jelzi tevékenységét. Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportjának, a Collectanea Vaticana Hungarie szerkesztőbizottságának, és az ökumenikus Imahét Szöveg-előkészítő Bizottságának. 1998-tól Zselickislak, 2000-től Siófok-Kiliti plébánosa, aki Balatonkiliti évszázadai címmel írta meg a településrész monográfiáját.

Horváth Károlynak, Siófok társadalmi megbízatású alpolgármesterének, aki 1966 óta él a Balaton parti, virágzó városban. 1974-től tagja, majd vezetőségi tagja az IPOSZ-nak. 2006 júniusától a Siófoki Ipartestület elnöke. A SKIK-nél és az IPOSZ-nál szakértőként részt vesz a szakmai-és mestervizsgáztatásokban. A Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakmai Szintvizsga Bizottságának elnöke, aki szívügyének tekinti a szakmunkás- utánpótlást. A siófoki Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2002-2006-ig volt külső tagja, azóta a város alpolgármestere, 2010-től pedig társadalmi megbízatású alpolgármestere, aki különös empátiával és érzékenységgel végzi felelősségteljes munkáját.

Jekl Józsefné, nyugalmazott iskolaigazgatónak, a csokonyavisontai Borostyán Nyugdíjas Klub vezetőjének, aki 40 évig tanított, szakfelügyelő is volt;  1976-1997-ig a helyi általános iskolát igazgatta. A kultúra, a néphagyományok, népszokások ápolása iránti elhivatottsága nemcsak aktív éveiben volt példaértékű, hanem most is az. Az általa vezetett nyugdíjas klub hagyományőrző, s egyben többgenerációs művészeti csoport, melynek tagjai között fiatalokat és régebb óta fiatalokat is találunk. A csoport 11 éves fennállása alatt 4 országos I. helyezést, 8 kiváló minősítést, 5 különdíjat szerzett, és az országos nyugdíjas szövetség kitüntetését is megkapta. E sikerek elérése csak kiváló vezetői jelenléttel és szeretetteljes szolgálattal valósulhatott meg.

Komári Józsefnek
, aki 2002 óta Szőkedencs polgármestere. Mint helyi, tenni akaró lokálpatrióta, be akarta bizonyítani, hogy kistelepülésen is lehet európai módon élni, és közösséget alkotni. 2002-ben 17 taggal megalakította a Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet, mely jelenleg 39 taggal, 24 órában végzi a polgárőri és mentési feladatokat, kellő technikai felszereltséggel. Az egyesület 2011-ben „AZ ÉV POLGÁRŐR EGYESÜLETE" kitüntető címet vehette át az Országos Polgárőr Szövetségtől. Komári József vezetésével folyamatosan fejlődik Szőkedencs; az utóbbi esztendőkben számos beruházás valósult meg a településen, amely méltán büszke országos hírű, 700 éves hársfájára. A helyi és környékbeli gazdák termékei könnyebb értékesítése elősegítése érdekében 2012 májusától minden szombaton őstermelői piac működik a faluban.

Pomucz Tamás, Európa-bajnok vitorlázónak, akire számtalan Magyar Bajnoki cím birtokosaként, egykori olimpiai versenyzőként és az 1989-es vitorlázó Európa-bajnokság győzteseként méltán lehetünk büszkék. A kiváló teljesítményt nyújtó, siófoki sportember hosszú éveken át volt a Magyar Vitorlás Szövetség szakmai vezetője és két olimpián keresztül szövetségi kapitányként is tevékenykedett. Jelenleg vitorlásoktatással foglalkozik Siófokon, az ország nyári fővárosában.

Dr. Somogyi Erikának, a siófoki Perczel Mór Gimnázium népszerű tanárának. Olyan középiskolai pedagógus ő, aki nem csupán mindennapos oktató-nevelő munkájában nyújtja tudása legjavát, hanem ezen túlmenően évek óta, rendszeresen versenyezteti tanítványait regionális és országos megmérettetéseken, amelyeken rendre dobogós helyet szereznek diákjai. Oktató- és felkészítő munkája mellett elismert tudományos tevékenységet is folytat. A Perczel Mór Gimnázium magyar munkaközösségének szakmai vezetőjeként a szaktárgy helyi tantervének és tanmeneteinek kidolgozója, gondozója. Emelt szinten érettségivizsga-elnök magyar nyelv és irodalom tantárgyból.

Stotz Mihály
, UNESCO-díjas grafikus-díszlettervezőnek, akinek tehetségére már 1947-ben felfigyeltek a jószemű pedagógusok Balatonlellén. 1961-ben felvették a Budapesti Képzőművészeti Főiskolára. Egy pályázatnak köszönhetően hároméves ösztöndíjat nyert el Nyugat-Európába. Dolgozott és tanult Münchenben, Düsseldorfban, Párizsban és Rómában egyaránt, de kapott meghívást Berlinbe is, ahol az Operaház díszlettervezőjeként 6 éven át tevékenykedett. Tervezett plakátokat és könyvillusztrációkat is, s művészetének köszönhetően Hamburgban, Montrealban, New Yorkban, Rio de Janeiroban és Sidneyben is foglalkoztatták. A 70-es évek elején Kecskeméten készített városarculati terveket, majd visszatért Somogyba. Kaposváron tíz esztendőt töltött. A művész szíve mindig is Lellére húzott, bármerre is járt a világban, ha megkérdezték tőle, hogy hová való, mindig azt válaszolta: „Lellei magyar vagyok.” A Kormányhivatal Galériában holnap délután nyíló önálló kiállítása annak a kollekciónak a része, amelyet néhány hete Hágában látott a közönség.

A tabi dr. Takács Imre Szociális Otthon kollektívájának, akik különleges körülmények között, különleges egészségügyi helyzetben lévő emberek között végzi mindennapi munkáját. A pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, rehabilitációja a súlyos, halmozottan sérült értelmi fogyatékosokkal való foglalkozás, az időskorúak ápolása és gondozása különösen nagy terhet ró az otthon valamennyi munkatársára. Ez nemcsak állandó fizikai, hanem állandó lelki készenlétet is követel az itt dolgozóktól. Az elmúlt két évtizedben folyamatosan korszerűsített intézményben tágan értelmezett lelki gondozás is folyik, hogy az itt lakók, az itt élők egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelően „teljes életet” élhessenek.

A családias hangulatú életterek és körülmények, a kulturális és szabadidős programok, az intézmény falain kívülre szervezett, az otthonlakók által bemutatott produkciók is igazolják az otthon dolgozóinak szeretettel végzett munkáját, szolgálatát, amely a város és a megye szimpátiáját is kivívta.
A díjat Gárdonyi László igazgató és Süliné Dobándi Éva mentálhygiénés asszisztens vette át.

Tóth Istvánnak, a Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete alapítójának. Tevékeny szerepet vállal a Kárpát-medencei magyarság hagyományainak, kultúrájának közvetítésében, megismertetésében. Legfőbb célja a magyar történelem emlékeinek ápolása, s az értékalapú közösségteremtő szándék támogatása. Számtalan tudományos, ismeretterjesztő előadás, kiállítás megszervezése fűződik nevéhez. Eltökélten dolgozik azon, hogy megismertesse Somogy megye és Kaposvár fiataljaival, polgáraival őseink életét, kultúráját, a magyarság legfőbb jelképeinek, nemzeti szimbólumainknak eredetét, üzenetét az azok mögött húzódó értelmi, érzelmi és szellemi mondanivalót.

Dr. Varga Csabának, a Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Osztálya osztályvezető főorvosának, az intézmény orvosigazgató-helyettesének. Nevéhez fűződik a 24 órás poliklinikai felnőtt és gyermek sürgősségi ellátás megszervezése és folyamatos üzemeltetése. Ezen tevékenysége országos, de nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó. A 24 órás sürgősségi ellátás létrehozásával és üzemeltetésével elsődlegesen Kaposvár, Somogy megye, Nagykanizsa és Dombóvár térségében egyedülálló ellátás jött létre. Kiterjedt orvos- és egészségtudományi oktatást is végez graduális és posztgraduális formában egyaránt. Folyamatosan részt vesz nemzetközi kongresszusok szervezésében, ugyanakkor hazai és nemzetközi kongresszusok felkért előadója. Az újjáalakult Sürgősségi Szakmai Tagozat elnökeként a Semmelweis Terv létrehozásában is tevékeny szerepet vállalt.

Varga László, kaposvári plébánosnak, püspöki irodaigazgatónak, aki tavaly ünnepelte pappá szentelésének 30. évfordulóját. Csaknem két évtizede áll a kaposvári Szent Imre-templom élén, néhány éve irodaigazgatói feladatokkal is megbízta Balás Béla megyéspüspök. Korábban Somogysámsonban szolgált, s már akkor különös figyelmet fordított a fiatalok evangelizálására, a mozgássérültek segítésére. Országszerte ismert pap, akinek nemcsak lelkigyakorlatait, hanem tenyérnyi lelkigyakorlatos köteteit is várják a hívek, s a „keresők”. A számos díjjal elismert plébános a Szent Imre-templomban bevezette a folyamatos szentségimádást, és virulenssé tette az egyházközséget, amelyben közösségek és programok sora szól arról, hogy Istennel sokkal könnyebb, mint nélküle. Hosszú éveken át tanított a katolikus gimnáziumban, és ezzel párhuzamosan ő igazgatta a Szent Imre Kollégiumot; püspöki irodaigazgatóként fontos kapocs a főpásztor és a papok között.

id. Vogel József, taszári fafaragónak, aki 1982 novemberétől – rokkantsági nyugállományba helyezéséig – a taszári  ejtőernyős szolgálat vezetőjeként dolgozott. A fafaragással a honvédségnél ismerkedett meg, s az igazi mesteremberek örömével dolgozva, használati és dísztárgyak által élteti tovább a fát. Emlékoszlopok, emléktáblák, harangláb és egyéb figurális tárgyak őrzik keze nyomát. Alapító tagja a somogyi szabadművészeti társaságnak, az Országos Képző- és Iparművészeti Szövetségnek, valamint a Magyar Veterán Repülő Szövetség Somogy Megyei Egyesületének.

Életpályáját a repülés és a fafaragás határozta meg, ezért számos elismerésben részesült; nyugdíjas éveiben végzett alkotómunkájáért Kentucky Nemzetközössége a Kentucky Állam Megbízott Ezredese címmel tüntette ki.
Címkék: címer, megyenap, gyűrű, kitüntet, Somogy, kultúra