Nemrég 26 falugondnok tett sikeres vizsgát a somogyi megyeházán. Ők azok, akik vállalták, hogy aktívan kiveszik a részüket a település életéből. Ha kell, busszal viszik focimeccsre a kisgyerekeket, valamint meghatározott ütemterv és szükség szerint meglátogatják a településen élő időseket és a kismamákat.

"A mi munkánk nagyon sokrétű. Tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy egy teljes munkaidőt kitölt, sőt, még néha azon túl is. Segíthetünk a szociális ellátásban. Ezalatt értem az ebédkiosztástól, a gyógyszerkiváltáson át, az esetlegesen rászoruló embereknek például a tűzifa betermelését, vagy például a hó söprését, ha majd eljön az ideje" - árulta el kérdésünkre Horváth László, somogyegresi falugondnok.

Fotó: Somogy Megyei Önkormányzat
Fotó: Somogy Megyei Önkormányzat

A falu- és tanyagondnok alapképzés 96 óra elméleti és 74 óra gyakorlati részből állt, amelyeken szó esett az emberi kapcsolatok, illetve a hagyományok ápolásáról is. A vizsga során pedig írásban és szóban is számot kellett adniuk a tudásukról a résztvevőknek, akik itt védték meg a szeptemberi záródolgozatukat is.

"A Somogy megyei önkormányzat volt az, aki ezt a feladatot úgy látta el, hogy saját hatáskörén belül, saját erőforrásait felhasználva, saját maga szervezte meg ezt a képzést, amit a törvény ránk bízott. A képzésben 26 tanyagondnok vett részt. Munkakörük ellátáshoz szükséges ez a vizsga, ennek a tanfolyamnak az elvégzése" - mondta el Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.

Fotó: Somogy Megyei Önkormányzat
Fotó: Somogy Megyei Önkormányzat

A tanyagondnoki hálózat modellje a kertészmérnökből lett falufejlesztő, Kemény Bertalan nevéhez fűződik. Kezdeményezésére 1989-ben alakult meg a Falufejlesztési Társaság, amely a többi között aktívan támogatta a településszövetségek létrejöttét, a kistelepülések hagyományainak és helyi közösségeinek megőrzését.

Címkék: falugondnok, vizsga, Somogy megye, kis szines