máltai zászló és jog

Az elmúlt öt évben szinte mindennap hallhatunk, olvashatunk a hitelválságról, a „bedőlt hitelesekről”. A válság amellett, hogy újfajta problémákat hozott felszínre, arra is késztet, hogy új válaszokat is megfogalmazzunk. Szembe kell néznünk azzal, hogy a családok számára a fizetésképtelenség valós veszély, és ennek kezelésére csak azok a hatékony megoldások, amelyek a fenntarthatóságot célozzák, a lakásmentés helyett a családmentésre helyezik a hangsúlyt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ezt tartotta szem előtt, amikor 2009-ben elindította a Hitel-S Programot.

A Hitel-S program komplex, személyre szabott adóstanácsadás. A tanácsadás célja, hogy olyan megoldást találjunk a család fizetési nehézségeinek kezelésére, amelyet maga az érintett alakít ki, és vállal. Nem az eszközökhöz való hozzájutásban, hanem a megfelelő eszközök – piaci, szociális - megtalálásában segítünk. Egyszerre kell kezelni az akut fizetési kötelezettségeket, megtalálni azok elrendezésének lehetőségeit, és közben kialakítani azt a cselekvési tervet, ami alapján a család egyben tartására, hosszú távú működésére remény van. Kulcsfontosságú a probléma konkrét okainak feltárása, van-e esély a bevételi források növelésére, különös tekintettel a munkajövedelemhez jutás visszaállítására. De a gazdaságos lakhatást, családi kiadások csökkentési lehetőségeit, kert hasznosítás tartalékait is fel kell tárni. A segítő munka kiemelt feladata a felek közötti mediáció. Munkatársaink, ha kell, közvetítenek a hitelező bankok/szolgáltatók és a családok között, hogy a családok jövedelméhez igazodó törlesztési megállapodások jöhessenek létre, segítenek az ügyek intézésében. Hiszen csak az olyan tervek megvalósítására van esély, amelyek élhető életet biztosítanak a család számára.

paksaméta

A HITEL-S Program 2009 februárjában indult. Az országos pilot programot egy modellprogram követte a Sásdi kistérségben „Hitel-s a Hegyháton” elnevezéssel a TÁMOP-5.3.5-09/1-2010-0008 projekt keretein belül. 2013 tavaszától a budapesti mellett a Dél-Dunántúl, Dél-Alföld és Észak Magyarország egy-egy városában iroda megnyitásával próbál segítségére lenni az eladósodott családoknak.

A kaposvári iroda egyelőre szintén kísérleti jelleggel működik, az OTP Bank támogatásával és együttműködésével. Az együttműködés keretében a Szeretetszolgálat munkatársai megismerték a bank Adósvédelmi Programját, közvetlen kommunikációt alakítottak ki az OTP Bank hiteladminisztrációs területével, és folyamatos a tapasztalatok kiértékelése is. A bank leginkább veszélyeztetett lakáshiteleseit levélben keresték meg. Az iroda hatékony működését segíti elő a Hitel-S Program kapcsolatrendszere több pénzintézettel és közüzemi szolgáltatóval, valamint az aktív párbeszéd az állami, szociális és piaci szereplőkkel - pl.: Net Zrt, családsegítő szolgálat, követeléskezelők.

A Hitel-S Program irodáját bárki megkeresheti, aki a fizetési kötelezettségeinek átmenetileg vagy tartósan nem tud eleget tenni, és ennek következtében lakhatása is veszélybe került, függetlenül attól, hogy hány hónapos az elmaradása, aktuálisan rendelkezik-e munkával, egyedül álló-e vagy családos. Csupán egy feltétel van; el kell fogadni a Program alapelveit, melyek közül talán a két legfontosabb az önkéntesség és a kölcsönösség.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kaposvári Hitel-S Program irodája Sávház I. lépcsőház alatt várja az érdeklődőket mindennap délelőtt. A program a hitels.maltai.hu weblapon ismerhető meg.

Címkék: máltai, szeretet, program, hitel, pénz, gazdaság