A gazdaságos működést, környezetbarát technológiákat és esélyegyenlőséget megteremtő oktatási környezetet szem előtt tartó pályázat megvalósítását a szombati alapkőletételek után kezdhetik meg. A rendezvényeken részt vett Dr. Boross Péter volt miniszterelnök, a térség több meghatározó országgyűlési képviselője, Czeferner Józsefné Nagybajom és Boross Lászlóné Pálmajor polgármestere, valamint Polgár Tibor a VÁTI Nonprofit Kft. Fejlesztési Programok Üzletágának ügyvezető igazgatója.

Az alapkőletételi ünnepség Pálmajoron kezdődött, ahol Boross Lászlóné polgármester, majd Dr. Boross Péter volt miniszterelnök köszöntötte a vendégeket. Szászfalvi László és Dr. Gyenesi István országgyűlési képviselők is méltató szavakat mondtak az induló projektről. Ezután a kormány képviseletében Dr. Suchman Tamás országgyűlési képviselő-kormánybiztos és a település polgármestere letették a pálmajori óvoda alapkövét.

Ezt követően a vendégek átutaztak a szomszéd településre, Nagybajomra, ahol Czeferner Józsefné üdvözölte az egybegyűlteket. Dr. Boross Péter, Dr. Suchman Tamás, Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és Feigli Ferenc a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke is gratulált a nagy összegű támogatás elnyeréséhez a településeknek, és kiemelték mekkora segítség ez a beruházás a leszakadó kistérség felzárkóztatásában.

Polgár Tibor a VÁTI Nonprofit Kft. Fejlesztési Programok Üzletágának vezetője is hangsúlyozta: a sajátos nevelési igényű gyermekek számára meghatározó kitörési lehetőség az, ha már az óvodában elindul az integrációjuk. A mostani fejlesztés jelentősen hozzájárul majd az esélyegyenlőség megteremtéséhez korszerű épületeivel, akadálymentesítésével, valamint az eszközbeszerzés révén a szakszerű fejlesztői munkával.

A beszédeket követően Nagybajomban is Dr. Suchman Tamás és a település polgármestere helyezte el az alapkövet.

Nagybajom, Pálmajor, Jákó mikrotérség intézményei racionalizálásra szorulnak, hiszen a magas népességszám mellett leromlott állapotú, elavult épületekkel rendelkeznek. Az óvodák és bölcsődék esetében a kevés férőhelyen túl sok gyermek testi–lelki fejlődését kellene megoldania a pedagógusoknak, ami jelen feltételek között egyre lehetetlenebb.

A térségben ráadásul magas a súlyos jövedelmi, szociális és integrálódási gondokkal küszködő cigányok aránya - Pálmajoron szinte a lakosság 100%-át teszik ki a romák -, valamint magas a sokgyermekes családok száma. A tanórák után kallódó gyermekeket tartalmas délutáni foglalkozással csak akkor lehet fejleszteni, ha erre megvannak a tárgyi és az infrastruktuális feltételek, ráadásul ez kedvezne a magas számú hátrányos, halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű kicsiknek is.

Jelen beruházással energiatakarékos, környezetbarát és gazdaságosan működő intézmények jönnek létre, megvalósul az akadálymentesítés és az eszközbeszerzések nyomán valódi minőségközpontú fejlesztéssel segíthetik majd a gyermekeket.

Nagybajon konzorciumi partnereivel az elnyert 634 240 140 Ft támogatásból két óvodát és egy iskolát fog felújítani, a munkálatok a mai ünnepélyes alapkőletételt követően akár hétfőtől megkezdődhetnek.

A nagybajomi iskola intézménye 4 különálló épületben - kettő oktatási, egy kollégiumi, egy tornatermi helyszínen – folytatja tevékenységét. Valamennyi épületben rossz a hőszigetelés, a falak vizesednek, a csapok csöpögnek, az elöregedett padlóburkolat balesetveszélyes, emellett hiányos az eszközfelszereltség.

A tervezett beruházás a teljes rekonstrukció mellett az akadálymentesítésre is megoldást jelent, így ezután már kerekesszékkel is használható lesz az épület, de könnyen mozoghatnak majd a mozgássérültek, az idős emberek vagy babakocsit toló anyukák is.

A jelenleg két telephelyen működő nagybajomi óvoda egy telephelyre kerül összevonásra. A Központi Óvodában biztosított lesz a helyiségigény; a 6 csoport foglalkoztatója, kiegészítő létesítményei (fejlesztő szoba, orvosi szoba, tornaszoba, konyha, stb.), illetve itt kap helyet az új bölcsődei csoport, amelyre a településen nagy igény mutatkozik.

Az aula úgy kerül kialakításra, hogy szükség szerint összenyitható legyen a tornaszobával, többfunkciós helyiséget alakítva ki, ahol a mobil színpad is felállítható a jövőben.

A pálmajori óvodában egy új csoportszobával és kiegészítő helyiségekkel enyhítik a túlzsúfoltságot.

Mindkét helyen akadálymentes parkolóhelyeket, udvarokat és kerékpártárolókat alakítanak ki.

Szintén mindhárom intézményre jellemző az, hogy vezetői és dolgozói elkötelezettek a szelektív hulladékgyűjtés iránt, ezért az új épületetekben már hulladékgyűjtő konténerek kerülnek felállításra, ami nemcsak felnőtteket érinti majd, de a gyermekek környezettudatosságra való nevelésében is szerepet játszik. Az iskola egyébként 2005-ben csatlakozott az Ökoiskolák Hálózatához, s céljuk, hogy szemléletformálással diákjaikon keresztül eljussanak a szülőkhöz és hozzátartozókhoz is.

Az iskola és óvodák esetében is megtörténik a tetők szigetelése, a teljes körű nyílászáró csere, a fűtési és villamos rendszerek korszerűsítése, víztakarékos megoldások kiépítése. Három telephelyen napkollektorok beüzemelésére is sor kerül. A belső akadálymentesítés kiterjed a főbejáratok és a közlekedési útvonalak átalakítására, valamint csúszásmentes és színbeli-felületbeli váltású burkolat kialakítására.

Megtörténik az ajtók átalakítása, küszöbmentesítés/szélesítés, az info-kommunikációs akadálymentesítés keretében pedig taktilis-vizuális jelek, térképek elhelyezése, induktív hurkos erősítők, mikrofonok és villanó fényjelzők segítik a hallás és látás sérülteket. Az iskola főépületében a szintek közötti áthidalást lift oldja meg.

A megvalósuló eszközbeszerzés legfőbb célja, hogy a gyerekek számára korszerű nevelési oktatási eszközöket biztosítson a készségeik, képességeik fejlesztésére, továbbá a hiányzó, és leromlott állapotú berendezéseket pótolja. Ennek keretében a gyerekek logikai, nyelvi fejlesztéséhez, a környezeti neveléshez, valamint a kompetencia alapú és az integrált oktatáshoz szükséges kellékek, a mozgásfejlesztés érdekében tornaeszközök, és kültéri berendezések beszerzése történik. A projektben innovatív elemként egy mobil színpad beszerzése is megvalósul, valamint az iskolában a médiaoktatás érdekében stúdió felszerelésére is sor kerül - így a helyi TV-ben szerkesztői feladatokat is elláthatnak a diákok.

A fejlesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretében és a VÁTI Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet segítségével valósulhat meg.

 

 

Címkék: gazdaság