2020.10.01 - Csütörtök
Malvin
12ºC / 17ºC
Borult

Közgyűlés a Városháza dísztermében

Csütörtökön ismét összeültek a város képviselői.

A közvetítésnek vége

 • Új esemény

  07:41:39

  Szép napot kívánunk a KaposPont olvasóinak!

 • Új esemény

  08:16:39

  Az ősz első közgyűlésén minden képviselő megjelent.

 • Új esemény

  08:17:08

  Így a polgármesterrel együtt 18-an tanácskoznak ma.

 • Új esemény

  08:17:29

  Napirendi pontok elfogadva, kezdődhet a közgyűlés.

 • Új esemény

  08:17:55

  Szita Károly, polgármester a nyári fesztiválok sommázatával indít.

 • Új esemény

  08:19:07

  Az ifjúsági focifesztivál most rekordszámú közönséget vonzott és jól sikerült a kamarazenei fesztivál is.

 • Új esemény

  08:19:46

  Elindult az iskola, a tanévkezdést a város 100 millió forinttal támogatta. Egyre több a levél az életfákon is. :)

 • Új esemény

  08:20:34

  Készülnek a város új buszai - a MAN ankarai gyárában - a terv az, hogy november elsejével munkába is állnak.

 • Új esemény

  08:22:34

  Intézményfelújítás: idén 900 millió forintból. Iskolák, óvodák, művelődési- és sportintézmények ... (összesen két tucat intézmény újul meg városszerte)

  Csak az utóbbi négy hónapban bő 400 millió forintnyi pályázati pénzt sikerült szerezni.

 • Új esemény

  08:23:36

  Jól halad a gyógynövény- és zöldségtermesztési program, ami 85 embernek ad munkát és jó volt az első termés is.

 • Új esemény

  08:24:15

  Próbaüzem a kaposmenti hulladéklerakóban, elkezdődtek a zöld várossal kapcsolatos lakossági fórumok is.

 • Új esemény

  08:27:02

  dr. Nadrai Norbert az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője lett Handó Tünde mellett. A polgármester köszöni kaposvári munkáját, ami nem volt kevés, hiszen majdnem 30 évet dolgozott a Polgármesteri Hivatalban, titkárságvezető is volt.

  Utódja: dr. Bendli Attila

 • Új esemény

  08:28:31

  Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról.

 • Új esemény

  08:29:57

  Közeleg a tél, a Megyei Jogú Városok Szövetsége településenként 5-5 millió forintot ajánlott fel Kárpátaljának. Ezt Kaposváron is meg kell(ene) szavazni.

 • Új esemény

  08:30:40

  Pénteken klímanap, jön a köztársasági elnök is. Ennek a tematikus napnak a költségvetése másfélmillió forint.

 • Új esemény

  08:31:19

  Kérdések következnek.

 • Új esemény

  08:32:51

  Pintér Attila, képviselő, DK-EGYÜTT-MSZP: a kaposvári önkormányzati cégek vesztesége 400 milliárd forint. Ezt rendezni kellene ...

 • Új esemény

  08:33:57

  Pintér Attila másik kérdése: hogyan rendez(het)né a város a SÁÉV-telep vízellátási problémáit?

 • Új esemény

  08:35:21

  Pintér Attila harmadik kérdése: a kaposvári húsüzem féléves beszámolóját mikor tárgyalják? Eddig csak a felügyelő bizottság beszámolóját tárgyalták.

 • Új esemény

  08:36:40

  Szita Károly válaszol: az önkormányzati cégek mindenütt veszteségesek. Addig az is marad, amíg sok a kintlévőség és a lakossági díjak ilyen alacsonyak (például a rezsicsökkentés miatt).

  A kaposvári modell után az Állami Számvevőszék is érdeklődött.

 • Új esemény

  08:36:59

  A SÁÉV-telepi anomáliákkal a főjegyző foglalkozik. Meg fogja oldani.

 • Új esemény

  08:38:00

  A Kométa beszámolója a pénzügyi bizottság asztalán van, ezzel a következő PB-ülésen fognak foglalkozni.

 • Új esemény

  08:41:50

  Kéki Zoltán, Kaposvár címzetes főjegyzője: a SÁÉV-telepen a vízszolgáltatás helyreállítását birtokvédelemmel oldotta a meg a város, a jogi rendezés folyamatban van, akárcsak az ottani ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztése.

 • Új esemény

  08:45:30

  Kováts Imre, DK-EGYÜTT-MSZP: a Kapos Holding tagvállalatainak veszteségeiről beszél.

 • Új esemény

  08:47:26

  Kiss Tamás, képviselő, Jobbik: Igaz, hogy az önkormányzati cégek nem nagyon állják meg a piacon a helyüket. Szabott áron kell dolgozniuk, viszont a kiadásaik piaci alapúak.

 • Új esemény

  08:48:26

  Dr. Giber Vilmos tanácsnok szerint példaértékű a kaposvári intézményfelújítási program.

 • Új esemény

  08:52:05

  Pintér Attila: tennünk kell az önkormányzati cégekért!

 • Új esemény

  08:56:09

  Kováts Imre szerint az önkormányzati cégek nem voltak mindig veszteségek. Szerinte nem költségtakarékos a működésük.

 • Új esemény

  08:57:02

  A polgármester úgy véli: Kováts képviselő nem jól látja és nem jól értékeli a helyzetet.

 • Új esemény

  08:57:32

  Szavazás: Kárpátalja és klímanap: 17 igen és egy tartózkodás.

 • Új esemény

  08:58:08

  Szavazás: költségvetési módosítások: 17 igen és egy tartózkodás.

 • Új esemény

  08:59:50

  Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról: a Desedán kérték, hogy a nem komposztálható fákat el lehessen égetni.

 • Új esemény

  09:00:24

  Októbertől áprilisig, ahogy másutt is, el lehet. 18 igen, megszavazva.

 • Új esemény

  09:00:55

  Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 9. fsz. 4. szám és a Kaposvár, Kaposfüredi út 105. szám alatti üres lakások bérlakás-állományból történő kivonásáról. Egyhangú szavazás, 18 igen.

 • Új esemény

  09:01:30

  Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve jóváhagyásáról és az M11 jelű módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról: 18 igen.

 • Új esemény

  09:02:12

  Előterjesztés a Kaposvári GESZ vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírásról: 18 igen.

 • Új esemény

  09:02:57

  Előterjesztés városgondnokság-vezető (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírásról. Hartner Rudolf ugyanis nyugdíjba megy. 18 igen.

 • Új esemény

  09:03:15

  Előterjesztés az adósságkezelési szolgáltatás tárgyában az E.On Energiaszolgáltató Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásról.

 • Új esemény

  09:03:57

  Kéki Zoltán szerint ez mentőöv lenne a szorult helyzetbe került családoknak. Úgy fizethetnének (részletet), hogy közben a lakhatásuk nem kerülne veszélybe.

 • Új esemény

  09:05:04

  Torma János, képviselő: mivel jövőre nem az E.On lesz a szolgáltató, akkor az újjal is meg kell(ene) ezt kötni.

 • Új esemény

  09:05:11

  18 igen.

 • Új esemény

  09:05:29

  Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi fordulóhoz való csatlakozásról.

 • Új esemény

  09:06:29

  2000 óta van ez az ösztöndíj, Kaposvár az elsők között csatlakozott a polgári kormány kezdeményezéséhez.

  Most ki lesz terjesztve a végzős középiskolások körére is.

 • Új esemény

  09:06:46

  Ismét 18 igen.

 • Új esemény

  09:07:00

  Előterjesztés a Kapos Kistérségi Szociális Szövetkezettel létrejött együttműködési megállapodás felbontásáról és a szövetkezettől visszavett termőföldek hasznosításáról.

 • Új esemény

  09:07:12

  Egyhangú a döntés. Igen.

 • Új esemény

  09:07:30

  Előterjesztés a MÁV Zrt.-től bérelt ingatlanrész térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelemről.

 • Új esemény

  09:07:45

  Ez is átment "csont nélkül".

 • Új esemény

  09:08:00

  Előterjesztés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a Somogy Megyei Önkormányzattal térítésmentes használati jog alapítására, valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére kötött megállapodások módosításáról.

 • Új esemény

  09:08:11

  17 igen, 1 tartózkodás.

 • Új esemény

  09:08:26

  Előterjesztés a Kaposvár, Szent Imre u. 14/C. szám alatti ingatlan tulajdonviszonyainak rendezéséről.

 • Új esemény

  09:08:43

  A testület döntése egyhangú. 18 igen.

 • Új esemény

  09:08:57

  Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.

 • Új esemény

  09:09:05

  18-as ez is.

 • Új esemény

  09:09:19

  Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

 • Új esemény

  09:09:34

  Egyhangú a döntés: igen.

 • Új esemény

  09:09:51

  Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 2.3.0/2F/2010-0003 számú Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs pályázata kapcsán többlet műszaki tartalom benyújtásának jóváhagyásáról.

 • Új esemény

  09:10:00

  18 igennel, legyen.

 • Új esemény

  09:10:16

  Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervérőlElőterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről.

 • Új esemény

  09:11:11

  Kováts Imre: meg kellene vizsgálni, miből fog fejleszteni a KAVÍZ?

 • Új esemény

  09:12:03

  Szavazás: 18 igen.

 • Új esemény

  09:13:42

  Előterjesztés Kaposvár Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját támogató szakági fejlesztési koncepciók elfogadásáról: turisztikai-, illetve vendégcsalogató sportági fejlesztések.

 • Új esemény

  09:15:14

  Pintér Attila: az illetékes bizottság támogatta a koncepciót, ugyanakkor az kell, hogy a fejlesztések valóban hangsúlyosan szolgálják majd a turizmus érdekeit.

 • Új esemény

  09:16:58

  A nagy, alapkoncepció amúgy négy részből áll: közlekedésfejlesztés, zöldterület- és közterület megújítás, csapadékvíz-elvezetés, turizmusfejlesztés

 • Új esemény

  09:17:46

  Szita Károly: mindenféle forrásból összesen 50 milliárd forint várható. A terv, hogy minden új és felújított létesítmény zöld energiákkal "operáljon".

 • Új esemény

  09:18:13

  A Nostra is rendben lesz.

 • Új esemény

  09:18:35

  Tájékoztató Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjának az 1562/2015. (VIII.12.) Kormányhatározat alapján történt módosításáról.

 • Új esemény

  09:19:33

  Kováts Imre: hogyan kapcsolódik egymáshoz az Integrált Területi Program és a Hiszünk egymásban program?

 • Új esemény

  09:20:36

  Nostra: múzeum lesz, vagy ifjúsági létesítmény? Mi a terv a desedai kempinggel? - kérdezi Kováts képviselő.

 • Új esemény

  09:23:02

  A SÁÉV-telepet, illetve a mögötte lévő területet lehet-e pályázati pénzből fejleszteni?

 • Új esemény

  09:24:21

  Szita Károly válaszol: A Hiszünk egymásban program része az Integrált Területi Programnak. Nostra: ifjúsági bázis lesz.

 • Új esemény

  09:25:14

  A desedai kempingnél az elsődleges cél a szálláshely bővítése és a terület rendbe tétele. Erre forrást kell találni.

 • Új esemény

  09:26:23

  A SÁÉV-telep rendezése szerepel a tervek között, ennek részleteit és az uniós források bevonásának lehetőségét minisztériumi segítséggel vizsgálják.

 • Új esemény

  09:28:36

  Úgy tűnik, a volt laktanya területének tulajdonosa nem tud biomassza-erőművet építeni, de a város vezetése továbbra is eltökélt abban, hogy a kaposvári távhőt hosszú távon biomasszából állítsák elő.

 • Új esemény

  09:30:57

  Pintér Attila szerint nemcsak a desedai szálláshelyeket vagy a Csokonai fogadó szálláshelyeit kell majd bővíteni, hanem szükség lenne egy négycsillagos hotelre is.

 • Új esemény

  09:32:29

  Kováts Imre: össze kell hangolni a programokat, a fejlesztési igényeket és a pályázati lehetőségeket.

 • Új esemény

  09:35:18

  Szita Károly: valóban, a szálláshelyeket városszerte bővíteni kell és valóban, a pályázati elképzeléseket, illetve lehetőségeket össze kell hangolni.

 • Új esemény

  09:35:52

  Kis kitérő után a szavazás: 18 igen.

 • Új esemény

  09:36:16

  Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról: 18 igen.

 • Új esemény

  09:36:34

  Tájékoztató a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2015. II. negyedév): 18 igen.

 • Új esemény

  09:36:53

  Bizottsági előterjesztés a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó, kaposvári székhelyű intézmények kedvezményes helyiség és sportpálya használatáról: 18 igen.

 • Új esemény

  09:37:16

  Előterjesztés alapítványi támogatásokról: 18 igen.

 • Új esemény

  09:38:02

  Mire költi a város a kaposváriak által befizetett helyi adót? Ezt kérdezi most felszólalásában Kováts Imre.

 • Új esemény

  09:42:47

  A címzetes főjegyző, Kéki Zoltán válaszol: Kaposvár polgárai hamarosan kézhez kapják azt a levelet, amely tételesen leírja, hogy a város az adóbefizetéseket mire költi.

 • Új esemény

  09:44:02

  Zárt üléssel folytatódik a nap ...

Vissza az előző oldalra

Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
A böngészés folytatásával jóváhagyja a sütik használatát. Bővebb információ

Bezárás